Firma remontowo-budowlana - Domicon Bezproblemowe budowy i remonty

606-416-206

Remont klatki schodowej budynku mieszkalnego

Remont klatki schodowej w budynkach wielorodzinnych to niełatwa operacja i spora uciążliwość dla mieszkańców. Ale nawet hałas związany z kuciem, nieprzyjemne zapachy, które mogą towarzyszyć usuwaniu lamperii czy wszechobecny kurz zostaną szybko zapomniane, jeśli efekt remontu będzie zadowalający.

Od czego zaczynamy remont klatki schodowej?

Remont klatki schodowej w budynku wielorodzinnym zaczynać się powinien od opisu stanu istniejącego i stanu docelowego. Ważne by opisie stanu istniejącego wyróżnić dokładnie na jakim poziomie kończy się lamperia, jakie są tynki wewnętrzne oraz z czego i w jakim stanie jest posadzka oraz schody. Co więcej przynajmniej ogólnie powinien opisany być stan instalacji oraz materiały wykończeniowe drzwi, okien i stropów. Jeśli chodzi o stan docelowy w opisie powinny się znaleźć wszystkie zlecana prace wykonywane podczas remontu. Upewnijmy się więc, które elementy mogą zostać w stanie niezmienionym, a które podczas remontu chcemy wymienić na nowe. Może to dotyczyć zarówno balustrad i okiem, ale również prac dodatkowych, jakimi będzie np. ukrycie widocznej instalacji czy wymiana całej instalacji grzewczej. W opisie możemy nadmienić w jaki sposób klatka powinna być modyfikowana. Niekoniecznie już na początku musimy się zaznajamiać z przepisami przeciwpożarowymi, ale warto do nich zajrzeć, chociażby po to, by wiedzieć jakiego rodzaju drzwi będziemy musieli zamontować do garażu podziemnego czy do wejść na poszczególne piętra. Warto natomiast przy sporządzaniu opisów, wziąć pod uwagę klasę odporności pożarowej poszczególnych już istniejących elementów. Zleceniobiorca na tej podstawie oceni, które elementy w świetle obowiązujących przepisów kwalifikują się do bezwzględnej wymiany.

Opis szczegółowy robót rozbiórkowych, budowlanych i wykończeniowych

Na etapie sporządzania opisu szczegółowego, powinniśmy się zastanowić czy chcemy naruszać całą konstrukcję schodów czy wystarczy, jeśli zostaną przeprowadzone poprawki w zakresie skucia płytek i położenia nowych lub uzupełnienia ubytków w lastryko. To istotne ze względu na zakres kolejnych robót. Jeśli decydujemy się wyłącznie na położenie nowych płytek i skucie części ścian np. w celu pozbycia się lamperii i przygotowania podłoża pod gładź i tak musimy liczyć się z tym, że część schodów będzie trzeba ponownie wyrównać. Jeśli zaś zdecydujemy się na renowację istniejącego lastryko, należy przede wszystkim określić, w których miejscach naszym zdaniem renowacja jest konieczna oraz upewnić się, że przed remontem dostaniemy do wglądu próbkę uzupełnienia, by móc ocenić jej podobieństwo do bieżącego materiału. Dla nieuszkodzonego, a tylko matowego lastryko, wystarczy szlifowanie, polerowanie i odpowiednia impregnacja, dzięki którym uzyskamy efekt nowej, połyskującej posadzki.

Jeśli na klatce schodowej mamy do czynienia ze zniszczonymi cokołami, warto dokładnie opisać w jaki sposób widzimy ich renowację, uzupełnienie lub całkowitą wymianę.

W szczegółowym opisie powinny znaleźć się też informacje na temat:

  • tynków (ile ma być zbitych),
  • cech farb, jakimi zamierzamy pokryć ściany w poszczególnych częściach klatki schodowej
  • okien, ościeżnic, drzwi, parapetów
  • wnęk
  • sufitów
  • schodów i balustrad
  • koniecznych prac przy instalacji elektrycznej
  • grzejników i pionów c.o.
  • izolacji akustycznej
  • izolacji termicznej

Wyczerpujący opis, choć bywa czasochłonny, pozwoli nam zaoszczędzić czas podczas remontu. Ostatnim elementem opisu powinno być obejrzenie raz jeszcze klatki schodowej i wynotowanie wszystkich tych elementów, które jako ostatnie przyjdą nam do głowy. Zapewne będą to szczegóły jak łączniki elektryczne, elementy zewnętrzne systemu alarmowego, blokady drzwi czy wykończenie luster – jeśli takie na klatce schodowej planujemy.

Etapy remontu klatki schodowej

Po dostarczeniu opisu do firmy remontowej i oględzinach, powinniśmy otrzymać kolejność wykonywanych prac z podziałem na pory dnia. Ważne, by w projekcie remontu dostarczonym przez fachowców znalazły się elementy dotyczące aktualnych norm i przepisów budowlanych.

Remont klatki schodowej powinien zacząć się od demontażu elementów, które mogą ulec zniszczeniu, dalej następuje demontaż wszystkiego, co powinno zostać wymienioneoraz rozebranie i zabezpieczenie tych elementów, które nadadzą się do montażu już po remoncie. Jeśli następuje demontaż drzwi do szaf wnękowych, w których mieszczą się liczniki, zawsze trzeba same liczniki zabezpieczyć nie tylko przed prochem, ale i mechanicznymi uszkodzeniami.

Pierwsze co powinniśmy ustalić z firmą remontującą to zakres demontażu i wymiany elementów instalacji elektrycznej; co trzeba usunąć, gdzie zamontować dodatkowy łącznik, jak rozplanować oświetlenie w miejscach, gdzie jest to wymagane. Tak samo na początku prac, należy ustalić w jakim zakresie demontaż obejmie instalację c.o., bo jeśli wymagane będzie wykonanie nowych odcinków pionów, także powinno być to przeprowadzone w jak najwcześniejszej fazie remontu. Także w pierwszej fazie remontu warto zaplanować ewentualne poprawki w izolacji termicznej i akustycznej, jeśli to możliwe, a także rozkład czujników pożarowych.

Po zbiciu tynków i usunięciu starych farb należy ocenić czy konieczne będzie zastosowanie gruntu szczepnego czy wystarczy zwykła emulsja gruntująca. Z tą pierwszą sytuacją będziemy mieli do czynienia najczęściej w blokach z wielkiej płyty, w przypadku bloków nowych (lata 90. i młodsze) powinien wystarczyć gips szpachlowy do korygowania większych nierówności lub gładź gipsowa. Jeśli na klatce schodowej mamy lamperię, najłatwiej, jeśli zasadniczo nie chcemy zmienić sposobu malowania, lamperię zmatowić, zastosować masę naprawczą w celu wyeliminowania ubytków i dwukrotnie pomalować odpowiednią farbą. Dla uzyskania ładniejszego niż pierwotny wyglądu, można zastosować np. dekor na styku lamperii z matową farbą górnej części ściany. To prosty i tani zabieg, który jednak wniesie w klatkę schodową świeżość i doda jej elegancji. Jeśli zamierzamy usunąć całkowicie starą lamperię, warto pomyśleć o jej wymianie na płytki lub tynk mozaikowy.

Szczegóły, o których warto pamiętać

Jeśli już mamy do czynienia z kapitalnym remontem, warto od razu zadbać o szczegóły na klatce schodowej i nie inwestować w materiały mało trwałe. Dla przykładu, na klatce schodowej nie powinny znajdować się żadne elementy plastikowe poza oknami. Plastik bowiem najbardziej odpowiada bakteriom, których na klatkach schodowych jest mnóstwo. Idealnym materiałem na klamki, balustrady są stopy stalowo-niklowe lub mosiądz. Wykonanie z nich elementów, które są najczęściej przez mieszkańców używanesprawi, że będą zdecydowanie najmniej podatne na działanie drobnoustrojów.

Wszystkie etapy prac na klatce schodowej powinny odbywać się z uwzględnieniem ciągłego ruchu w tej ważnej części budynku mieszkalnego, dlatego koniecznie trzeba zobowiązać ekipę remontową do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i pozostawiania miejsca pracy na noc i w godzinach porannych w należytym porządku. Wszystko po to, by zminimalizować uciążliwość remontu dla mieszkańców.

Szczegółowy podział prac na klatce schodowej, zawsze będzie ściśle związany z określonym przypadkiem i powinien być omówiony z firmą remontującą. W wielu przypadkach to właśnie jej doświadczenie podpowie kompleksowe rozwiązania, które sprawią, że wybrane rozwiązania posłużą na dłużej.


Ostatnie wpisy


Do góry