Firma remontowo-budowlana - Domicon Bezproblemowe budowy i remonty

606-416-206

Hydroizolacja balkonu/loggi

Czy jest coś co jest w stanie zredukować wytrzymałość betonu określonej klasy? Tak- bez wątpienia woda. To właśnie ona dostając się pod nieszczelną konstrukcję balkonu czy tarasu, zamarza powodując rozsadzanie struktury betonu. A przecież nie można uniknąć kontaktu płyty balkonu z wodą. Jak zabezpieczyć nowobudowany balkon czy loggie? Jakich środków używać do hydroizolacji i na co zwrócić uwagę, jeśli chcemy uniknąć gromadzenia się wody na balkonie?

O skutkach niewłaściwie wykonanej hydroizolacji balkonu przeczytać można na forach, gdzie mieszkańcy nowych osiedli dzielą się spostrzeżeniami na temat wykończenia ich mieszkań. Nietrudno znaleźć tam zdjęcia, które mogą wzbudzać zdziwienie i śmieszyć, bo obrazują kardynalne błędy ekip budowlanych. Nie ulega jednak wątpliwości, że wskutek niewłaściwie wykonanej hydroizolacji balkonu, deweloper funduje mieszkańcom olbrzymi problem, wiążący się z dużymi kosztami. Chodzi tu nie tylko o sytuację, w której pod płytkami, które ktoś chciał wymienić znajduje się woda, ale o fakt, że cieknące balkony powodują zacieki na elewacji budynku, a często też przesiąkanie wody do mieszkań znajdujących się poniżej. Wystarczy zachować należytą staranność przy wykonywaniu hydroizolacji, nie pomijając żadnego z etapów i elementów składowych powyższego procesu.

Jaki balkon, taka izolacja

W zależności od rodzaju i umiejscowienia balkonu, będzie wymagał on innego sposobu zabezpieczenia. Punktem wspólnym dla wszelkiego rodzaju balkonów, będzie hydroizolacja składająca się przynajmniej z dwóch warstw, z czego pierwsza aplikowana jest bezpośrednio na warstwę betonu. Zależnie od tego czy mamy do czynienia z balkonem nad pomieszczeniem czy tarasem/loggią na gruncie, używać powinniśmy innego rodzaju produktów. Jednak zawsze warto brać pod uwagę to, że powierzchnia balkonu czy tarasu i wszystkie jego warstwy narażone są na zmiany temperatur, a co za tym idzie kurczenie się i pęcznienie materiałów.

Hydroizolacja- bariera przed przenikaniem wody i wilgoci elementów balkonu

Najłatwiej jest wykonać izolację nowego balkonu. Już na początku jego wykonania można przewidzieć spadki warstwy betonowej, w kierunku od budynku do zewnątrz. Dzięki temu unikamy sytuacji, kiedy górny poziom balkonu okazuje się wyższy niż poziom ościeżnicy. Ważne jest ponadto zagłębienie standardowo wykonywane wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty balkonu, w miejscu przytwierdzania obróbki blacharskiej, to wyeliminuje ryzyko powstawania wypukłości uniemożliwiającej spływanie wody. Powierzchnia balkonu powinna mieć spadek od około 1,5 do 2% - co pozwoli nam uniknąć spływania wody po elewacji budynku.

Izolacja krok po kroku

Główną izolację balkonu wyprowadza się standardowo na strefę cokołową budynku, wszystko po to, by zabezpieczyć konstrukcję w przypadku uszkodzenia drugiej warstwy i wyeliminować wilgoć ze skroplin w obrębie warstwy docieplenia. Do wykonania tej części wykorzystuje się izolację bitumiczną (może być grubowarstwowa izolująca przed działaniem wody gruntowej i ciśnieniowej), którą przykleja się bezpośrednio do podłoża. By izolacja nie łamała się w narożnikach, a materiał łagodnie się układał, warto wykonać skośnie ścięte naroża na połączeniu izolacji pionowej z poziomą- fasety z masy cementowej.

Przed izolacją podpłytkową

Zanim dojdziemy do wykonania drugiej części izolacji, zadbać należy o równomierny rozkład ciśnienia na całej powierzchni balkonu. By to uzyskać, najlepiej zastosować warstwę rozdzielającą w postaci włókniny technicznej lub maty drenującej. Kolejnym krokiem jest wykonanie docieplenia, a następnie kolejnej warstwy w postaci przekładki rozdzielającej, która pełni rolę warstwy poślizgowej dla podłogi właściwej, czyli warstwy dociskowej. Warstwa ta wykonywana z masy cementowej lub betonowej jest narażona na działanie czynników zewnętrznych, dlatego istnieje ryzyko wystąpienia odkształceń. By tego uniknąć należy wykonać szczelinę dylatacyjną, dzięki której wydzielone elementy samodzielnie przenoszą obciążenia. Dylatacja obwodowa skutecznie zapobiegnie pękaniu płyty balkonu pod wpływem naprężeń. Do jej wykonania konieczne jest użycie materiałów elastycznych- silikonu lub kitu poliuretanowego, jednak zaleca się raczej to drugie. Silikon z czasem może się odspajać od powierzchni, a to szybko doprowadzi do rozszczelnienia połączeń i stopniowego obniżania szczelności warstw balkonu. Lepiej więc zdać się na zalety produktów systemowych.

Istota izolacji podpłytkowej

Bardzo wygodnym rozwiązaniem przy zastosowaniu izolacji podpłytkowej jest użycie szlamu mineralnego, czyli cementowej zaprawy uszczelniającej, która zwykle wzbogacona jest polimerami. Szlamy mineralne są jedno lub dwuskładnikowe. Te pierwsze to suche zaprawy do rozrobienia wodą, te drugie są gotowym produktem do bezpośredniej aplikacji na podłoże. Szlamy nakłada się najczęściej w dwóch warstwach, ale wiele zależy od wskazówek producenta. Jeśli ten zaleca dwie warstwy, warto je kłaść najpierw prowadząc pędzel wzdłuż ściany budynku, a kolejną warstwę nałożyć w poprzek. Między pierwszym a drugim nałożeniem szlamu, konieczna jest przynajmniej dwugodzinna przerwa. Po nałożeniu drugiej warstwy szlamu, płytki układać można nie wcześniej niż po 3-4 godzinach (zależnie od zaleceń producenta).

Obróbki blacharskie balkonów

Nawet idealnie położona izolacja balkonu, nie uchroni go przed zniszczeniem, jeśli wykonano niepoprawnie obróbkę blacharską. Jeśli powstaną w niej nieszczelności, wilgoć szybko dostanie się pod hydroizolację. Najważniejszym elementem obróbki blacharskiej jest okapnik wykonany z blachy, powinien on znaleźć się na każdym balkonie niezależnie od tego czy zamontowana jest rynna, czy nadmiar wody spływa na zewnątrz konstrukcji balkonu. Okapnik montuje się do suchego podkładu z zachowaniem spadków, inaczej będzie się na nim gromadziła woda, która w końcu doprowadzi do korozji. Są różne metody montażu okapników, jednak najlepiej jest oprzeć się na profilach brzegowych, które są dostosowane do różnych układów warstw posadzkowych. Okapnik powinien wystawać około 4 centymety poza krawędź płyty balkonowej.

Błędy w hydroizolacji balkonów

Począwszy od błędów w wykonaniu ściętych naroży, a na niezabezpieczeniu słupków balustrady balkonu skończywszy, podczas wykonywania izolacji balkonów można popełnić setki błędów. Większość z nich nie wynika z niewiedzy, ale braku skrupulatności i pośpiechu. Niestety w budownictwie deweloperskim, gdzie wykonanie izolacji balkonów musi odbyć się przede wszystkim sprawnie, często popełniane są tak podstawowe błędy jak wykonanie przeciwspadków na powierzchni balkonu czy pominięcie jednej z warstw izolacji. Specjaliści zajmujący się odbiorami mieszkań przywołują często przykłady błędnego lub niekompletnego wykonania hydroizolacji, która daje się wychwycić na etapie odbioru lokalu od dewelopera. Przykładem takiego błędu będą niedociągnięcia w spoinowaniu fug, czyli najbardziej podstawowy element, który ma nie doprowadzić do dostania się w wewnętrzne warstwy balkonu wody.

Błędów w hydroizolacji można uniknąć, niestety jeśli już się pojawią ich skutki, czeka nas kosztowna naprawa. Co istotne część błędów można znaleźć już przy odbiorze mieszkań i wówczas nie dopuścić do ich zamieszkania aż do momentu likwidacji problemów. Niestety czasem okazuje się, że nie sposób sprawdzić detale wykonania wewnętrznych warstw izolacji i popełnione błędy weryfikuje czas oraz działanie czynników atmosferycznych. Podczas napraw usterek izolacyjnych przez dewelopera warto fachowcom patrzeć na ręce, bo ich zadaniem jest usunięcie problemu szybko i sprawnie, a w naszym interesie jest działanie jak najdokładniejsze.


Ostatnie wpisy


Do góry